Bipolar Bozukluklar

Kişilik bozukluğu bir nevi zihinsel bozukluk olarak ifade edilmektedir. Bir birey eğer sağlıklı bir şekilde düşünemiyor ve bu şekilde hareket edemiyorsa bireyde kişilik bozukluğu bulunmaktadır. Bu tür rahatsızlıkları bulunan kişileri sosyal yaşamına devam etmesi, sosyal ilişkiler kurması, iletişime geçebilmesi oldukça güç bir duruma gelmekte ve kişinin yaşamını her yönden etkilemektedir. Bu da sürecin sonunda kişinin yalnızlaşmasına ve hayatına birçok noktada kısıtlama getirmesine neden olmaktadır. Bu tür durumların yaşanmaması için her türlü tedbirin her anlamda alınması oldukça önemlidir.

Genel olarak bakıldığında birçok birey bu tür rahatsızlığa sahip olmakta ancak durumun farkına varamamaktadır. Bu tür durumlarda birey kendi davranışlarını normal görürken kendi dışında ki bireylerde bir sorun olduğunu düşünebilmektedir. Yaş itibari ile bu tür problemlerin genç ya da orta yaşlı bireylerde çok daha sık bir şekilde kendisini gösterdiği gözlemlenmektedir. Çocukluk dönemlerinde ya da ileri yaşlarda bu tür zihinsel bozuklukların görülme sıklığı yok denecek kadar azdır. Kişilik kavramı çoğu zaman tam anlamı ile algılanamamaktadır. Bireyin varlığını ortaya koyan, bireyi diğer insanlardan ayıran en temel özellik kişiliktir. Bu nedenle meydana gelen kişilik bozukluğu oldukça önemli olup bireyin yaşamını fazlasıyla etkilemektedir.

Kişilik bozuklukları; paranoid, şizoid, şizotipal, antisosyal, sınırda kişilik bozukluğu, histriyonik, narsisistik, şeklinde oldukça değişik noktalarda kendisini gösterebilmektedir. Yani tek tip bir durum değildir. Bu tür durumlar; kalıtsal, sevdiğin birini kaybetme, çocukluk döneminde meydana gelen olumsuz durumlar şeklinde farklı nedenlere bağlı olacak biçimde kişilerde görülebilmektedir. Bireyin davranışları, olaylara tepkisi, ilişki yönetimi gibi davranışları bu tür hastalıkların tanısının konulabilmesi açısından önem arz etmektedir. Genel olarak bireylerin bu tür hastalıkları kabul etmemeleri tedavi yöntemlerinin uygulanmasını da çoğu zaman olanaksız kılmaktadır. Aynı zamanda geç tedavinin uygulanması da kısa süre içerisinde hastalığın önüne geçilmesine engel oluşturmaktadır. Bu nedenle bireylerin kabul etme süreçlerinin ardından psikoterapi tedavisi ile yaşamlarına çok daha sağlıklı bir şekilde devam etmeleri mümkün olacaktır. Tedavi sonrası kişinin yaşamı kaldığı yerden çok daha güzel bir şekilde devam edecektir.