Ekip İçi Motivasyonu Artırın.

Motivasyon, insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güçtür. Bireyin örgüt içerisindeki davranış şeklini, gayret düzeyini ve zorluklar karşısında direnç düzeyini belirleyen içsel psikolojik güçtür. İnsanları bilinçli ve hedefli işlerde bulunmaya yönelten dürtü veya dürtülendir. Tanımların tümü motivasyonu; bireyi harekete geçiren, davranışın devamlılığını sağlayan ve davranışlarını şekillendiren, içsel psikolojik ve dışsal ekonomik araçlara odaklanmaktadır.

Motivasyonun üç temel özelliği bulunmaktadır; Harekete geçirici, devam ettirici  ve davranışları olumlu yöne yönelticidir. İnsanları o daha önce onları motive eden sadece temel fizyolojik ihtiyaçlar iken, günümüzde daha farklı ihtiyaç yapılar baş göstermiştir. Bu sebeple, motivasyon son dönemlerde yönetim psikolojisinin en önemli konularındandır.

Motivasyon süreci, görüldüğü gibi bireylerin ihtiyacı ile alakalıdır. Uyarma, sonucu bireyin ihtiyaç şiddeti artmakta, birey ihtiyaçlarını karşılamak için davranışa geçmekte ve eğer  insanların ihtiyaçları yoksa ya da var olan ihtiyaçları yönetim, tarafından bilinmiyorsa, bireyi harekete geçirecek, motive edecek fazla bir şey olmaz. İş görenleri harekete geçirecek ihtiyaçların yönetici tarafından bilinmesi ya da iş gören tarafından bilinmeyen ihtiyaçların iş görene hissettirilmesi gerekli ve önemlidir

Kişi var olan ihtiyaçlarını giderme yönünde davranmakta ve buna bağlı olarak da ihtiyaç, davranışı belirleyen önemli bir faktördür. Maslow, ihtiyaçları-beş ana grupta toplamış ve hiyerarşik bir düzen içine koymuştur. Bireyin en-alt düzeydeki ihtiyaçlarından en üst düzeydeki ihtiyaçlarına kadar tümünü içermektedir.

Fizyolojik-İhtiyaçlar: acıkma, susama, barınma, -cinsellik ve vücudun hayatı devam için diğer gerekli ihtiyaçlardır. Güvenlik İhtiyacı: -güvenlik, bireyi fiziksel-ve duygusal zararlardan korunmaktır. Sosyal İhtiyaç: sevgi, ait olmak, benimsenme ve arkadaşlık gibi değerleri içermektedir. Saygı Duyulma İhtiyacı: başarı, saygı görme ve prestijdir. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: kişisel başarı, kendini-gerçekleştirme, kişisel tatmin ve ihtiyaçları oluşturma ve-tamamlama arzusudur. Maslow’a göre, iş görenin motive-olması için bulunduğu ihtiyaç basamağının bilinmesi ve bu ihtiyacın giderilmesi için gerekli tatmin araçlarının sağlanması gerekmektedir.

 Motivasyonu içsel dışsal olarak iki türlüde irdelemek mümkündür. İçsel-motivasyon deyince öncelikle kişinin kendi iç sesleri, yetiştirilme tarzı ve psikolojik durumu gelir.

Örneğin; çocukluğunda başarı odaklı-yetiştirilmiş ve her başarısızlığında olumsuz bir tutumla karşılaşmış bir kişi, yetişkinlikte iş hayatında belki de en küçük bir başarısızlığa tahammül edemeyecek ve patronunu her zaman memnun etmek için tükenmişlik sendromuna girme pahasına çok çalışacaktır ve bir türlü kendini yeterince-başarılı hissetmeyecektir. Bu durum bir kısır döngü halince hayatında var olmaya devam edecektir.

Dışsal motivasyon ise gereklilik içeren toplum ya da aile baskısından-kaynaklanan gerekliliklerdir. Şu üniversiteyi kazanmalısın, şu işe girmelisin, şu evi satın almalısın vs gibi. Kişi, onaylanmak ve-takdir kazanmak için, belki de kendine uygun olmaya- hedefler koyarak çabalar ve sonuca büyük ölçüde ulaşamaz. Ulaşamayınca daha da mutsuz olur ve bu durum da kendi içinde-kısır döngü-oluşturarak kişiyi son derece mutsuz edecektir. Hedef koymak motivasyonun oluşması için olmazsa olmazdır. İnsanın kendini motive-edebilmesi içinde önce kendini tanıması, kendi beklenti ve isteklerini-belirlemesi gerekir.

Motivasyonu, sağlama da farklı yöntemler vardır.

Motivasyonu arttırıcı, grupla yapılacak farkındalığı arttırıcı seminer,  konferans çalışmaları yanında; Bireysel olarak Bilişsel Davranışçı Terapi,  Hipnoterapi,  Kısa süreli çözüm odaklı Terapi,  EFT, EMDR gibi teknikler kullanılarak motivasyonu içsel arttırıcı çalışmalar yapılır.