Öfke Kontrol Problemi

Öfke kontrolü bireylerin doğru tavır ve davranış sergilememesi sonucunda ansızın gelişebilecek saldırgan davranışların kontrolsüz bir şekilde gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Çoğu zaman kontrol edemediğimiz öfkeli ve saldırgan davranışlarımız süreç içerisinde bizlerin çevremizde olan tüm insanlara zarar vermemize neden olabilmektedir. Bu durum çoğu zaman kontrol edilmesi oldukça güç bir hale gelebilmektedir. Ancak bu durumun oluşmasında da belirli temel etkenlerin var olduğu gözden çıkarılmamalıdır. Buna bağlı olacak şekilde aslında kişinin öncelikli olarak öfkeye neden olan davranışı tespit etmesi ve bu şekilde çok daha sağlıklı bir sürecin yaşanmasına fırsat tanıması önemli olmaktadır.

Bireylerin öfke kontrolünü sağlamalarının en temel noktası hem kendilerine hem de sevdiklerine istem dışı zarar gelmesine izin vermemektir. Meydana gelen geçici sinirlerin kontrol altında tutulması çoğu kişi için zor olarak tanımlansa dahi aslında oldukça kolay bir şekilde kontrol altına alınabildiği gözlemlenmektedir. Bununla birlikte aslında kişilerin kontrol edemedikleri öfkeleri çoğu zaman kişinin haklılık durumunu sona erdirip kişinin haksız duruma düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle gerekli durumlarda psikolojik destek de sağlanarak tüm bu sorunların çok daha sağlıklı bir şekilde sona erebilmesine sizlerde her zaman fırsat tanıyabilme şansına sahipsiniz. Burada amaç kişinin bu kontrolü sağlama arzusunun bulunmasıdır. 


Bireylerin öfke kontrolünü sağlayabilmeleri için öncelikli olarak sorunları konuşarak çözebildiğini fark etmesi gerekecektir. Meydana gelen olayların sıcağı sıcağına çözülmeye çalışılması olayın şiddetini arttırabileceği için mutlaka olay üzerinden belirli bir vakit geçtikten sonra çözümlenmeye çalışılması önemlidir. Genel olarak ruh halimizi tetikleyecek, öfkemizi arttıracak cümleler kurmak çoğu zaman sağlıksız bir iletişimin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Öfke kontrolünde en önemli unsur soğukkanlı davranışlar sergilemektir. Çünkü bu noktada her zaman kişiler çok daha mantıklı bir şekilde hareket edeceklerdir.  Çoğu zaman öfkenizin yersiz ya da gereksiz olduğu söylenmektedir. Ancak aslında bu durumda yapılması gereken sorunun altında nelerin yattığını bulmak ve bu şekilde harekete geçmektir. Öfke kontrolünü sağlamakta bireysel olarak kendinize yardımcı olamıyorsanız mutlaka profesyonel destek alarak sürecin sizler adına olumlu bir şekilde ilerlemesine ortam hazırlayabilirsiniz.