Özgüven Problemi

Özgüven sorunları her geçen gün şiddetini arttırarak kişilerin yaşamını büyük oranda etkilemeye devam etmektedir. Kişinin yaşadığı özgüven sorunları bireyin kendisini dış dünyaya kapatmasına ve daha çok sosyalleşmekten çekinmesine neden olabilmektedir. Aynı zamanda bu tür durumları yaşayan kişilerde belirtilerin varlığından söz edilerek kısa süre içerisinde gerekli tedavi yöntemlerinin uygulanması oldukça önemlidir. Bu tür durumların sona ermesi aslında kişiye bağlıdır ve kişinin kendisini olumlu yönde etkileyecek davranışlar sergilemesi ya da durumun üstüne gitmesi her zaman etkili rol oynayacaktır. Kişinin özgüven sahibi olması ve bu doğrultuda yaptığı iyi şeyler ile gurur duyup yapamadığı şeylerinde gözünde sorun olarak algılanmasına izin vermemesi her zaman önemlidir.

Kişiler yaşadıkları özgüven sorunlarını kalıtsal bir hastalık şeklinde değerlendirebilmektedir. Oysaki bu çok büyük bir yanılgıdır. Çünkü kişi isterse çok kısa bir süre içerisinde içinde bulunduğu bu hastalıklı duruma son verebilme potansiyeline sahiptir. Ancak bunun yapmak isteyen tüm kişilerin öncelikli olarak hayatlarından “Asla” kelimesini çıkartmaları ve sorunları ile yüzleşmeleri gerekmektedir. Birey bunu başardığı anda çevresinde çok daha fazla saygı gördüğünü ve kendi ile barışık olmasının aslında yaşam içinde birçok farklı avantajına erişeceğini görebilecektir. Bu nedenle kısa süre içerisinde tüm bu şeylerin gerçekleşmesi için öncelikli olarak kişinin bunu başaracağına inanması ve daha sonra gerekli profesyonel yardımları alarak bu sorunları ile baş etmesi gerekmektedir.

Özgüven eksikliği bulunan kişiler genel olarak kaygılıdır, sosyal ortamlarda kaçma eğilimindedir, iyi ya da kötü eleştiriden çekinir, bireysel karar alma arzusundan yoksundur ve kimse ile göz teması kurmak istemez. Bu durumun oluşumunun doğuştan geldiğini düşünmek hiçbir zaman doğru değildir. Çünkü bu durumu tetikleyen nedenler; çocukluk döneminde yaşanan sorunlar, yaşanılan taciz olayları, aile baskısı gibi nedenler özgüven sorununun altında yatan nedenler arasında yer almaktadır. Bu tür durumların sona ermesi için kişinin öncelikli olarak kendisini iyi ya da kötü her yönü ile kabul etmesi, başaramam dediği ne varsa onun üzerine gitmesi ve mutlaka profesyonel yardım alarak çok daha sağlıklı bir sürecin yaşanmasını sağlaması gerekmektedir.