Sorunlarla Başa Çıkma Yolunda Yeni Yöntemler Keşfedin

İnsanın karşılaştığı sorunlardan kaynaklı olarak fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile psikolojik bir durum ortaya çıkar. Bu durum stres barındırır ve Stres temel olarak bedenin tehlikelere verdiği bir tepkidir. Canlı, hayatta kalmak için stres tepkisini verir. İnsan stresli bir durumla karşılaştığında, vücut kortizol ve adrenalin ve hormonlarını salgılanır. Stresle başa çıkmada dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Örneğin Düzenli egzersiz ve spor yapmakla vücuda noradrenalin hormonu salgılanır. Bu hormon stres tepkisinde rol oynayan başka kimyasal maddelerin etkilerini düzenler ve egzersiz beynin stresle daha verimli şekilde baş etmesini sağlamakta ve kaslardaki gerginliği azaltmaktadır. Bunun dışında, İyi beslenmek, gevşeme egzersizlerini özellikle diyafram nefesi stresle başa çıkmanızı kolaylaştıracaktır. Buraya kadar olan kısım fizyolojik olarak yapılabilecek mücadeledendir.

Sorunlar ve onda kaynaklı oluşan stresle bilişsel açıdan mücadele etmekte son derece önemlidir. Sevilen birinin kaybı, evlenme, boşanma düşük notlar, işini kaybetme, yeni işe başlama, cinsel konular, alkol ya da madde kullanımı, sosyal hayatta değişikliği gibi yaşamda karşılaşılan meseleler birer stres kaynağı oluşturabilirler. Kişiler bu durumlar karşısında farklı davranış ve tepki biçimleri geliştirmektedir. Bu davranış biçimlerinden bazılarını, Karmaşık ve zor bir durum karşısında pes etme davranışı, üzücü bir yaşantıyı görmezden gelme ve çözümü erteleme davranışı, zorluklar karşısında çevreyi suçlama davranışı, çözüm yollarını düşünme davranışı ve zorluk karşısında çözüm için bizzat girişimde bulunma davranışı şeklinde ortaya çıkar.

İnsanlar, derin sorunlarla karşılaştıklarında karmaşa duygusu yaşamaktadır, Yaşadıkları bu çatışmadan kurtulmak için genellikle yukarıda bahsettiğimiz gibi ya sorunlardan kaçma ya da sorunla baş etme yollarını deneme ve çözümün merkezi olma davranışını sergiledikleri görülmektedir. Sorunlar karşısında kaçma ve suçlama davranışı aynen zararlı alışkanlıklarda olduğu gibi alkol ve madde geçici bir rahatlama sağlasa da yaşanan sorun çözülmediği için ileriki süreçte daha şiddetli biçimde problemler yaşanmasına neden olabilmektedir.

 

          Karşılaşılan zorluklar karşısında pes etmeme ve çözüm becerisini geliştirmek için uzmanlar, sorunun reailistik ve objektif bir biçimde tanımlanması, sorun ile kaçmadan yüzleşilmesi ve adım adım sorunun çözümü için  bir dizi uygulamalar ve eknikler geliştirmişlerdir. Burada kişinin bilinç düzeyinde değişime açık davranış sergilemesinin yaşanan problem karşısında daha rahat çözüm üretebilme durumunu beslediği görülmektedir.

Olaylar karşısında gösterdiğimiz tepkiler çevresel ve kişisel özelliklerimizden beslenen düşünce şemalarımıza ön yargılarımız ve tutumlarımızla ilgilidir. Örneğin kimsenin kızmadığı bir durum karşısında sinirlenen bir kişi bilinç düzeyinde o olaya vereceği tepkiyi önceden tasarlamıştır. Çünkü beyin olaylar karşısında otomatik duygu, düşünce ve sonrasında otomatik saldırganlık öfke gibi davranışları sergilemek üzere programlanabilmektedir. Bu durumu,sık yaşayan kişiler bir uzman eşliğinde algı temalarını görmesi ve bu resimler neticesinde olaylara verdiği tepki ile adım adım yüzleştirilmesi yapılır. Mesela, herhangi bir fobi ile hayatı çekilmez bir hal alana kişi fobi oluşturan durumlar karşısında geliştirdiği tepkisel durumla ağır adımlarla yüzleşerek, korkularından bilinç geliştirme yoluyla aşabilir.

Kişinin bireysel bilinç geliştirmesi uzman yardımındaki etkiyi doğrudan etkiler. Aslında problemler üzerimize geldiğinde çözümlerini de kendi içerisinde içerirler. Örneğin, bir kişi, bir sorun anında, dezavantajı avantaja çevirmek problem çözme becerisi bilişsel açıdan kazanabilir. Problem çözme becerisi gelişen kişilerin sosyal yaşamda daha mutlu bireyler oldukları bilinen bir gerçektir. Bir uzman eşliğinde,sorunlarla başa çıkmada kazanılan bilişsel bakış açısı ve iç motivasyon olumlu sonuç alma yönünde ciddi başarıları akabinde getirecektir. Kişilerin kendine olan inancının güçlü olması ve beraberinde özsaygı düzeylerinin yükselmesi sorunun net çözümüne yardımcı olacakları refleksleri kazandıracaktır. Bunun için duygu, düşünce ve davranışların değiştirilmesi konusunda bireysel terapi çalışması yapmak gerekmektedir.