Sosyal Fobi Nedir?

Sosyal fobi kişinin yaşadığı ortamda sürekli olarak kendisini kaygılı ve stresli hissetme halidir. Bu durumda kişi yaptığı her davranışın bulunduğu evre itibari ile sorgulanacağına ve en ufak şeyde dahi hor görüleceğine inanmaktadır. Bu nedenle kişinin iç dünyası sosyal ortamlar adına bir fobi oluşturarak bu tür ortamlarda kaçma arzusunun oluşmasına neden olmaktadır. Kişinin böyle hissetmesi sosyal yaşantısının çok büyük oranda zarar görmesine neden olmakta ve bu tür durumların kaygı bozukluğu olarak bir hastalığa neden olduğu çok sık yaşanılan durumlar arasında yer almaktadır.

Genel olarak bir bireyin sosyal fobisinin oluşması onun belirli durumlar karşısında kendisini çok kötü hissetmesine neden olabilmektedir. Bu tür durumlar kişilerde iki farklı şekilde kendisini gösterebilmektedir. Buna bağlı olacak şekilde; kişi her yaşadığı durumda kendisini kötü hissedebilmektedir ya da kişi belirli durumlar karşısında bu psikolojiye girebilmektedir. Bu durumların fark edilmesi ve en kısa süre içerisinde tedavi edilmesi her zaman en önemli noktalar arasında kendisini gösterecektir. Bu tür rahatsızlıkların genel olarak kişilerin 10 ile 17 yaş aralığında sıklıkla yaşadığı ve özellikle yapılan araştırmaların bu yaş grubu için %24 oranında görülme olasılığının olduğunu göstermektedir.

Meydana gelen bu tür rahatsızlıklar tüm kişilerde görülmemektedir. Görülme sıklığının daha çok aslında sosyal yaşantısı gerçek anlamda oluşamamış bireylerde mevcut bulunduğu yönündedir. Buna göre bir kişi iş hayatına atılamamış ya da belirli bir arkadaş çevresi edinememiş ise bu tür kaygı bozukluklarının yaşanma olasılığı çok daha yüksek olarak ifade edilmektedir. Sosyal fobi bir hastalık olarak atfedilmekte ve bu hastalığın tedavisi elbette olmaktadır. Bu tür hastalıklarda erken tedavinin uygulanmaması halinde kişilerin daha sonra ki dönemlerde çok daha büyük sorunlara maruz kalabileceği gözlemlenmektedir. Bu nedenle yapılan tedavilerin en kısa sürede gerçekleşmesi gerekmektedir. Yapılan tedavi yöntemleri hastalığın durumuna bağlı olacak şekilde konuşma yolu ile ya da durumun ilerlemesi halinde ilaç tedavisi uygulanarak kısa süre içerisinde sona erdirilmesi sağlanmaktadır. Gerekli durumlarda danışanda meydana gelen duruma bağlı olacak biçimde her iki tedavi yönteminin de aynı anda uygulanması mümkün olabilmektedir.