Verimliligi Arttırın

İnsanların öğrenmelerinde onlara yardımcı olmak ve öğrenme süreçleri devam ederken başarı duygusunu yaşayabilmelerini sağlamak,büyük önem taşır. İnsanların başarabilecekleri keşfetmeler ve karşılaştığı zorluk ve bütün tersliklere rağmen çabalama cesaretiyle ve verimlilikleriyle ölçülmelidir.

Başarma duygusunun verdiği tatminle, insanların kendilerine duydukları saygı ve güven de artar. Ayrıca gelişme ve öğrenme sürecinde,başarının devam ettirilmesi insanlara ihtiyaç duydukları cesareti de sağlar. İnsanın gelişmesini sağlayan olgu rahatlık aksine çaba, kolaylık aksine zorluklardır. Hayatta, zorluklarla,karşılaşmadan ve bunları bertaraf edecek psikolojiye sahip olmadan başarılı olmak zordur. Zorluklarla mücadele,  kararlılık,  kendine güven duygusu başarılı insanların psikolojik yapılarının karakteristik özelliğidir.

Bu düzeye ulaşılabilmesi için bilinmesi, ne öğrenilmesi gerektiği, başarabilmek için öğrenmek zorunda olunduğu ve yapılacak işin sonucunda hangi sonuçların elde edilebileceğinin farkında olması son derece önemlidir. Bir diğer konu da insanların gerekli olan bilgiyi edinmelerine yardımcı olmak ve ihtiyaç duyacakları pratik olanakları sağlayacakları bu süreçte bir danışmanın yol göstericiliğinde hareket etmesidir. Böylelikle amaçlarına doğru hareket ederken kişi cesaretlenir ve elde ettikleri başarıların farkına varır ve bu yüzden taktir edildiğini hisseder. Bu bağlamda önemli bir konu olan verimlilik de unutulmamalıdır.

Özellikle, örgüt içinde verimliliği artırmak için,gerekli ve ön koşul olan düzenleme ve çalışmalar yapılması son derece önemlidir. Örgütler, özellikle işten ayrılmalar veya sahip olduğu potansiyel kaynağının tamamını çalıştığı örgüte vermemesi ya da verememesi gibi, örgütün emek ve zaman kaybına uğraması,sonucunu doğuran sorunları bir danışman rehberliği olmadan çözemedikleri araştırmalarda ortaya konulmuştur.

 

 

Burada çözüm olan endüstriyel psikologlardır. Örgütsel,bağlılık ve verimlilik kavramı tam da burada önemli hale gelmektedir. Örgütsel bağlılığı 3 kategoride tanımlayan uzmanlar, verimliliğin en üst düzeyde olması için çalışanların örgüte duygusal bağlılık seviyesinde bağlanmaları gerektiğini vurgulamışlardır. Duygusal bağlılık, örgüte duygusal bağlılık duyan işgörenler, örgüt amaçları ile,bireysel amaçlarını özdeşleştirmenin yanı sıra, örgütün kendilerinden beklediklerine, içsel motivasyonları ve kendi istekleri ile katkıda bulunmaktadırlar. Duygusal bağlılık, ödüllendirme, teşvikler ve diğer özendirici uygulamalar olmadan da, işgörenlerin örgüte karşı yine de bağlılık,hissi duyabilmelerini sağlar.

         Yüksek verim için bilişsel açıdan güçlü,bireyler gerekir. Eğer bir örgüt öncelikle bir danışmanın öncülüğünde, iş görenlerinin bağlılıklarını duygusal bağlılık,seviyesine taşırsa işgörenlerini bilişsel açıdan güçlendirir.

Çalışanları güçlendirmek ve bağlılık seviyesini duygusal bağlılık düzeyine yükseltmek mümkündür.

Personel güçlendirmenin uygulandığı bir örgütte işgörenler uyum içerisinde hareket ederek, sorunları birlikte çözebilmektedir. Danışan,eşliğine grup terapileriyle beyin fırtınası yapılarak, problemleri çözmenin yeni yollarını bularak işgörenler hata yapmaktan korkmayacaklardır. Bir uzman eşliğinde duygusal bağlılık güçlendirme programı  ile,  işgörenlerin duygusal bağlılık düzeyinde örgüte, bağlanmalarını sağlamak, kişisel sosyal gelişim düzeylerini artırmak ve grup terapisi, ile işgörenlerin iletişim becerileri, gerek kişisel gerekse örgüt içi, stres yönetimi kabiliyetleri, atılganlık becerileri artırılması mümkündür

Bu terapiler aynı zamanda örgüt çalışanlarını bir araya getiren sosyal etkinlik görevi ve verimliliklerini arttırır.  Örgütün tamamen, kendileri için kişisel bir çalışmaya kaynak ve zaman ayırması, işgörenin kurum ve yöneticilerle ilgili olumlu bir içgörü geliştirmesine katkıda bulunur. Ayrıca  kurumda örgütsel verimliliği artırmak amacıyla yapılan çalışmada ilk olarak verimliliği etkileyen etmenler genel, olarak tespit edilir. Söz konusu etmenler, gerek program grubunun çalışma alanı kapsamı içinde, gerekse diğer bağlılık düzeyini etkileyen,değişkenler bazında; kurum yöneticileri ve işgörenlerle bireysel görüşmelerle ve anket çalışmaları ile saptanır ve duygusal bağlılık güçlendirilerek verimlilik artar.